oktober 24, 2017

Aan alle watersporters,

Rijkswaterstaat verricht onderhoud aan de sluis bij Bruinisse in de periode van 13 tot 30 november 2017. Hierdoor is de sluis merendeels gestremd voor de pleziervaart.

Voor aanvullende informatie kunt u hier een PDF downloaden.


Extra actuele informatie!

Rijkswaterstaat.2017.11876.1 
Voorhavens Grevelingensluis; mededeling; stremming 
Ivm werkzaamheden geldt het volgende: 
- Stremming Grevelingensluis 
   · maandag 13 november 2017 00:00 tot 23:59 
   · dinsdag 14 t/m vrijdag 17 november 2017 Dagelijks 07:00 tot 09:00 
   · dinsdag 14 t/m vrijdag 17 november 2017 Dagelijks 16:00 tot 18:00 
   · zaterdag 18 t/m donderdag 23 november 2017 Dagelijks 00:00 tot 23:59 
   · vrijdag 24 t/m donderdag 30 november 2017 Dagelijks 07:00 tot 17:00 
- Geen bediening Grevelingensluis 
   · dinsdag 14 t/m vrijdag 17 november 2017 
- Scheepshoogte maximaal 625 cm Normaal Amsterdams Peil Grevelingensluis 
   · dinsdag 14 t/m vrijdag 17 november 2017 
Het vorige bericht Rijkswaterstaat.2017.11876.0 van 04-10-2017 is vervallen. 
(Zee en Delta , District Noord , 2017/120 , 23-10-2017) 


Terug naar nieuws